Vybraní klienti

Redakčný systém

Umožňuje editovať obsah
na Vašej webowej stránke
ľahko a veľmi rýchlo
viac

E-shopy

Systém sa vyznačuje
jednoduchou obsluhou,
vysokou vizuálnou hodnotou
a najmodernejšími riešeniami
viac

Webové stránky

Navrhovanie webových stránok tvorí pilier našej práce. Už celé roky sa špecializujeme v tvorení moderných, atraktívnych a ergonomických webových stránok. V závislosti na požiadavkách Zákazníka zavázdame servisy, ktoré sú založené na našich autorských systémoch spravovania obsahu – edicra lite pre jednoduché servisy WWW a edicra pro pre zložitejšie internetové potrále.

Fáza tvorenia webovej stránky:

Rozhovor so Zákazníkom

Pred zahájením prác nad novou stránkou WWW je nevyhnutné dozvedieť sa od Zákazníka jeho najdôležitejšie očakávania. K tomuto účelu prosíme o vyplnenie špeciálnej ankety, ktorá obsahuje dôležité otázky o funkcii, výzore a pravidlách fungovania webovej stránky, ktorú máme vytvoriť. Sme otvorení aj na osobné stretnutia a prípadné prerokovanie danej problematiky.

V tejto fáze Zákazníkovi poradíme, aké riešenia sú pre neho najvýhodnejšie.

Projektovanie

V priebehu 4-7 pracovných dní po objednaní zakázky zasielame Zákazníkovi predbežné grafické projekty, z ktorých si môže vybrať projekt, ktorý najlepšie zodpovedá jeho požiadavkám. V tejto fáze prevádzame všetky opravy a modifikácie vzhľadu webovej stránky.

Pokiaľ si Zákazník nevyberie z predložených predbežných projektov – ďalej tvoríme nové projekty na základe podrobnejších ukazovateľov a presnejších smerníc. Snažíme sa splniť všetky požiadavky Zákazníka a zárovaň si udržať vysokú úroveň ergonómie.

Zavádzanie do prevádzky

Ďalšia fáza – tak zvané zavádzanie, je časovo najnáročnejšia a v závislosti od stupňa poskladania stránky zaberá 2 dni až niekoľko mesiacov - v prípade zložitých tématických portálov. Na základe schváleného grafického projektu vykonávame internetový servis.

V závislosti od zakázky zavádzame systém edície obsahu, animácie flash alebo iné objednané komponenty. Servis je doplnený o obsah, ktorý pripraví Zákazník.

Ukončenie prác

Po doplnení obsahu je stránka nainštalovaný na koncovom serveri. Počas nasledujúcich 2 pracovných dní prebiehajú posledné testy správnej činnosti a konzultácie o požadovanej úrovni a predstave so Zákazníkom. /p>

V tejto fáze stránku konfigurujeme v rámci jej umiestnenia v prehliadači a dodávame ju do populárnych internetových katalógov.

Počas celého procesu tvorenia a zavádzania webovej stránky do prevádzky zabezpečujeme profesionálne poradenstvo – v rámci problematiky grafiky a fungovania aj v oblasti neskoršej reklamy.

Našim Zákazníkom taktiež ponúkame služby v oblasti prekladania obsahu stránok do cudzích jazykov (anglický, nemecký, slovenský, francúzsky a ruský). Cena za preklad je stanovená individuálne, v závislosti od náročnosti a množstva textu.